• 800-610-4575

کسب امتیاز اعتباری برای تازه واردین به آمریکا

کسب امتیاز اعتباری برای تازه واردین به آمریکا

سئوال: امتیاز اعتباری من پایین است و هیچ مؤسسه‌ای به من وام نمی‌دهد. چگونه می‌توانم امتیاز اعتباری‌ام را در این حالت بالا ببرم؟

پاسخ: این مشکل بین تازه‌ واردین به آمریکا یا کسانی که به علت بدهی امتیاز پایینی‌ دارند بسیار رایج است. راه حلی‌ که وجود دارد این است که می‌توانید برای کردیت کارت تضمینی اقدام کنید. به این ترتیب بانک مبلغی را که شما تعیین می‌کنید به عنوان وثیقه در حسابتان بلوکه می‌کند و به همان مقدار روی کردیت کارت به شما کردیت می‌دهد. به این صورت شما صاحب کردیت شده‌اید و از این لحظه با پرداخت به موقع قبض‌های کردیت کارتتان به تدریج امتیاز اعتباری خود را بالا می‌برید. در نهایت پس از گذشت چندین ماه، اگر مشکل جدیدی‌ در سابقه اعتباری‌تان وجود نداشته باشد، معمولا بانک مبلغ بلوکه شده را آزاد می‌کند و شما می‌توانید کماکان از کردیت کارتتان استفاده نمایید.

Posted by Arian Eghbali / Posted on 11 May