• 800-610-4575

رابطه امتیاز اعتباری با پرداخت بدهی ها

رابطه امتیاز اعتباری با پرداخت بدهی ها

آیا پرداخت بدهی‌ها ، بلافاصله امتیاز اعتباری را افزایش می‌دهد؟ بلی و خیر.

اگر چه پرداخت بدهی‌ها به افزایش امتیاز اعتباری کمک شایانی می‌نماید، اما معمولاً ترمیم خسارت‌های وارد شده به امتیاز اعتباری به زمان طولانی‌ نیاز دارد.

به عبارت دیگر اگرچه پرداخت بدهی‌ها، اولین و مهم‌ترین اقدامی است که هر شخص برای بهبود سابقه اعتباری خود می‌تواند انجام دهد، اما این اقدام بلافاصله اثر بخش نبوده و نتایج مطلوب آن در طول زمان به ثمر می‌نشیند.

Posted by Arian Eghbali / Posted on 17 Mar