• 800-610-4575

تسویه قبوض کردیت کارتها

تسویه قبوض کردیت کارتها

آیا بهتر نیست شخص قبض کردیت کارت خود را به طور کامل پرداخت نکند و در عوض فقط حداقل قسط آن را بپردازد تا امتیاز او به مرور زمان افزایش یابد؟

متآسفانه این باور غلط یکی‌ از رایج‌ترین شایعات در مورد کردیت است. پرداخت نکردن کامل قبض کردیت کارت، نه تنها کمکی‌ به افزایش امتیاز شما نمی‌کند، بلکه با پرداخت سود اضافی و غیر ضروری به خالی‌ شدن جیب شما نیز کمک می‌کند.

Posted by Arian Eghbali / Posted on 29 Apr