• 800-610-4575

آیا کردیت کارت‌های متعدد، امتیاز اعتباری را کاهش می‌دهد؟

آیا کردیت کارت‌های متعدد، امتیاز اعتباری را کاهش می‌دهد؟

آیا داشتن کردیت کارت‌های متعدد، امتیاز اعتباری را کاهش می‌دهد؟

خیر! فرقی‌ نمی‌کند شما ۳ کارت اعتباری دارید و یا ۳۰ تا. مطلبی که اهمیت دارد این است که چه مبلغی از اعتبارتان را استفاده کرده‌اید یا بعبارتی بدهی دارید

Posted by Arian Eghbali / Posted on 10 Apr